Technologia

Zastosowana na Oczyszczalni Ścieków Praszka technologia oparta jest na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego z równoczesną nitryfikacją, denitryfikacją oraz stabilizacją osadu nadmiernego.

Średniodobowy przepływ ścieków wg projektu wynosi Qśrd = 2.500 m3/d.

Układ technologiczny oczyszczalni obejmuje następujące procesy jednostkowe:

  • usuwanie części stałych na kracie mechanicznej,
  • usuwanie frakcji mineralnych w piaskowniku,
  • usuwanie tłuszczy w odtłuszczaczu napowietrzanym,
  • oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego w reaktorze biologicznym (utlenianie związków organicznych, nitryfikacja, denitryfikacja oraz biologiczna defosfatacja),
  • strącanie fosforanów za pomocą koagulantów,
  • sedymentacja i zagęszczanie osadu czynnego w osadnikach wtórnych,
  • odprowadzanie oczyszczonych ścieków do odbiornika,
  • zagęszczanie osadu nadmiernego w zagęszczaczach grawitacyjnych,
  • mechaniczne odwadnianie osadu na prasie taśmowej.