Wykaz przewoźników

Wykaz przewoźników – podmiotów świadczących usługi asenizacyjne - posiadających podpisaną umowę z Oczyszczalnią Ścieków Praszka Sp. z o.o.  w Przedmościu

 

Lp.

Dane Firmy

Telefon kontaktowy

1.

P.P.-U. „GOSKOM” Sp. z o.o., 

ul. Powstańców Śląskich 23, 46-320 Praszka

34 359 11 75

2.

ZUK w Gorzowie Śląskim Sp. z o.o.,

ul. Wojska Polskiego 13a, 46-310 Gorzów Śląski

34 359 40 70

3.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.,

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

22 811 61 44

4.

PPHU KAMAR Mariusz Sosnowski

Młyny 28, 46-325 Rudniki

667 595 267

5.

MKService Maciej Kasprzycki

ul. Targowa 5, 46-325 Rudniki

697 194 673