Kontakt

Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o.

Przedmość
ul. Główna 7
46-320 Praszka

tel.          34 35 91 980
e-mail:    kontakt@oczyszczalniapraszka.pl