Organy Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

  • Gmina Praszka - reprezentowana przez Burmistrza Praszki
  • Gmina Gorzów Śląski - reprezentowana przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego
  • PPU GOSKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce - reprezentowane przez Zarząd Spółki

RADA NADZORCZA

  • Przewodniczący Rady - Agnieszka Ślusarek-Brenda
  • Członek Rady - Marian Grajcarek
  • Członek Rady - Michał Skóra

ZARZĄD

  • Prezes Zarządu - Aneta Bugajska-Majka