Wykaz przewoźników

Wykaz przewoźników – podmiotów świadczących usługi asenizacyjne - posiadających podpisaną umowę z Oczyszczalnią Ścieków Praszka Sp. z o.o.              w Przedmościu

 

Lp. Dane firmy Telefon kontaktowy
1.

P.P.-U. „GOSKOM” Sp. z o.o., 
ul. Powstańców Śląskich 23, 46-320 Praszka

34 359 11 75
2.

ZUK w Gorzowie Śląskim Sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 13a, 46-310 Gorzów Śląski

34 359 40 70
3.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.,
ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

22 811 61 44