O firmie

NAZWA I SIEDZIBA SPÓŁKI

Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o.

Przedmość, ul Główna 7
46-320 Praszka

 

DANE KONTAKTOWE

tel.              34 359 19 80
e-mail:        kontakt@oczyszczalniapraszka.pl

 

DANE REJESTROWE

NIP 576 14 33 502
REGON 532172829
KRS Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego, nr KRS 0000046813
Kapitał zakładowy 600 300,00 PLN