Odbiór nieczystości ciekłych

Przyjęcie nieczystości ciekłych z wozów asenizacyjnych.

Jest to usługa wychodząca naprzeciw potrzebom klientów nie mających możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej - odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych, a tym samym firm trudniących się opróżnianiem i transportem nieczystości ciekłych (ze zbiorników bezodpływowych).

Informacja dla posiadaczy zbiorników bezodpływowych (szamb).

W celu opróżnienia Państwa zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych niezbędne jest zlecenie wykonania tej usługi profesjonalnej firmie świadczącej usługi opróżniania i transportu nieczystości ciekłych wozami asenizacyjnymi. Firma ta musi posiadać umowę z Oczyszczalnią dającą jej możliwość oddania transportowanych nieczystości na punkcie zlewnym Oczyszczalni.

Firmy świadczące usługi asenizacyjne związane z Oczyszczalnią Ścieków Praszka Sp. z o.o. umową, są firmami, które posiadają komplet wymaganych prawem zezwoleń, co daje Państwu pewność, iż nieczystości z Państwa zbiorników zostaną zutylizowane przez oczyszczalnię zgodnie z wymogami prawa i ochrony środowiska.

Informacja dla firm świadczących usługi asenizacyjne.

Warunkiem udostępnienia przez Oczyszczalnię Ścieków Praszka Sp. z o.o. stacji zlewnej jest zawarcie z Oczyszczalnią umowy na świadczenie usługi odbioru nieczystości ciekłych z wozów asenizacyjnych.

Nieczystości ciekłe z gospodarstw domowych mogą być przyjmowane na stacji zlewnej bez wcześniejszych uzgodnień w tym zakresie pomiędzy właścicielem/użytkownikiem zbiornika bezodpływowego a Oczyszczalnią Ścieków Praszka Sp. z o.o.

Przyjmowanie nieczystości ciekłych o charakterze przemysłowym pochodzących ze zbiorników bezodpływowych, odbywa się na warunkach określonych indywidualnie, w zależności od charakteru tych nieczystości.