Oczyszczalnia

Oczyszczalnia Ścieków Praszka jest oczyszczalnią komunalną wybudowaną w latach 2002-2004.

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki dopływające siecią ze skanalizowanych obszarów gminy Praszka, gminy Gorzów Śląski, a także z miejscowości Dalachów położonej w gminie Rudniki.

Oczyszczalnia odbiera również nieczystości ciekłe dowożone pojazdami asenizacyjnymi z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe.